Een bestuursrechtszaak waarin mr. Jaap Baar als advocaat optreedt, is verwezen naar de zogenaamde grote kamer. De zaak draait om een bestuurlijke boete ter hoogte van € 45.000,-, vanwege vermeende overtredingen van de Meststoffenwet. De zaak is inmiddels aanhangig bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb), de hoogste bestuursrechter in dit soort zaken. Eén van de beroepsgronden is dat deze zaak niet bestuursrechtelijk maar strafrechtelijk afgedaan had moeten worden en dat de minister de bevoegdheid een boete op te leggen heeft verspeeld, door geen melding van de overtreding te maken bij het OM. Dat dit wel had moeten gebeuren volgt -onder andere- uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb), uit artikel 5:44 lid 2 van die wet.

Het CBb heeft nu besloten dat deze rechtsvraag door een grote kamer beantwoord moet worden. Een grote kamer behandelt zaken die voor de rechtseenheid van belang zijn. In zo’n grote kamer hebben rechters van alle hoogste bestuursrechtscolleges zitting. Ook wordt een zogenaamde conclusie genomen door een Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad. De zitting is op 27 maart 2017. De uitspraak zal naar verwachting enkele maanden daarna zijn. Zie voor meer informatie ook het nieuwsbericht op de site van het CBb, of neem contact op met mr. Baar.

Sdu blog: De tissuepapers: emoties in de rechtszaal?

Op 23 december 2019 verscheen op de website van Sdu de nieuwste blog van Daan Cornelissen en Marlies Loenen getiteld: ‘De tissuepapers: emoties in de rechtszaal.’ Emoties kunnen soms hoog oplopen in de rechtszaal. En dat is niet zo gek, want er gebeu … Lees meer