Als u weet dat u wordt verdacht van een strafbaar feit, bijvoorbeeld wanneer er bij u een doorzoeking is geweest of wanneer u een oproep voor een verhoor op het politiebureau hebt ontvangen, is het zaak om zo spoedig mogelijk in contact te treden met een advocaat. Wacht daar niet mee tot het laatste moment of tot u bijvoorbeeld een dagvaarding hebt ontvangen. Juist in een vroeg stadium kan een advocaat u het beste adviseren over uw procespositie (of het bijvoorbeeld verstandig is om een verklaring af te leggen of niet). Het is dan ook van belang dat u zich in ieder geval laat adviseren voordat u op een uitnodiging voor verhoor ingaat.

Uw advocaat kan u daarnaast adviseren ten aanzien van eventueel andere te ondernemen stappen, zoals het indienen van een klaagschrift tegen de inbeslagname van geld of goederen. Ook kan, in zaken die zich daar voor lenen, geprobeerd worden om te bewerkstelligen dat de zaak buiten de rechter wordt afgedaan. Uw advocaat kan u daarnaast in dit stadium adviseren over wat u te wachten staat en waar u als verdachte mee te maken kan krijgen.

Ook als u al een dagvaarding heeft ontvangen om op een zitting bij de politierechter of de meervoudige kamer te verschijnen, is het van groot belang dat u met een advocaat in contact treedt. De advocaat kan in de eerste plaats namens u het dossier opvragen. Aan de hand van dat dossier kan vervolgens bepaald worden of er namens u nog verzoeken tot nader onderzoek gedaan moeten worden, zoals het horen van getuigen of deskundigen, het laten verrichten van een contra-expertise, het laten opmaken van een reclasseringsrapportage etcetera. Daarnaast kan aan de hand van het dossier bezien worden wat de beste proceshouding ter zitting zal zijn en kan een inschatting gemaakt worden van het verloop van de zaak. Vervolgens kan de advocaat u tijdens de zitting bijstaan en namens u het woord ter verdediging voeren en uw standpunten naar voren brengen.

Sdu blog: De tissuepapers: emoties in de rechtszaal?

Op 23 december 2019 verscheen op de website van Sdu de nieuwste blog van Daan Cornelissen en Marlies Loenen getiteld: ‘De tissuepapers: emoties in de rechtszaal.’ Emoties kunnen soms hoog oplopen in de rechtszaal. En dat is niet zo gek, want er gebeu … Lees meer