Bij een cliënte van mr. Baar werd strafrechtelijk beslag gelegd op de hond, omdat die hond iemand zou hebben gebeten. De gebruikelijke gang van zaken is dan dat de hond aan een gedragstest wordt onderworpen. De test die daarvoor gebruikt wordt is ontwikkeld door de Universiteit Utrecht. Op die test is veel kritiek, onder andere omdat de honden getest worden terwijl zij vaak al enkele weken, gescheiden van hun baasje, in de opvang verblijven. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van testmethodes die bij de hond veel stress op kunnen leveren. Overigens wordt in de test zelf ook erkend dat de methode niet gevalideerd is. Het is dus niet eens bekend of deze methode wel de beste manier is om te testen of een hond daadwerkelijk gevaarlijk is.

In deze zaak werd op basis van de test gekomen tot het advies de hond te euthanaseren, dus te doden. De hond zou gevaarlijk zijn en training zou dat gevaar niet weg kunnen nemen. Door mr. Baar is een klaagschrift tegen de inbeslagname van de hond ingediend. Tijdens de behandeling van dat klaagschrift werd door mr. Baar naar voren gebracht dat in de wet staat dat dieren alleen gedood mogen worden bij niet te corrigeren gevaarlijke gedragskenmerken. Een enkele niet gevalideerde test is volgens mr. Baar onvoldoende om tot dat oordeel te komen. Gevraagd werd dan ook om, op kosten van cliënte, een nieuwe test en training toe te staan. De rechter ging daarin mee. De hond werd geplaatst bij Stichting Hond in Nood en is daar aan een intensieve training onderworpen en vervolgens opnieuw getest. De stichting kwam tot de conclusie dat de hond terug naar de eigenaresse zou kunnen. Naar aanleiding daarvan vond opnieuw een zitting plaats. Het Openbaar Ministerie vroeg de rechter om nog een derde deskundige aan te wijzen, nu de conclusies zo uiteenliepen. De rechter was op basis van de met videobeelden onderbouwde rapportage van de stichting echter voldoende overtuigd dat de hond terug kon en heeft dus ook tot teruggave besloten. Een scan van de uitspraak kunt u hier vinden.

Als u ook geconfronteerd wordt met de inbeslagname van uw hond of een ander dier, neem dan contact op met mr. Baar.

Sdu blog: De tissuepapers: emoties in de rechtszaal?

Op 23 december 2019 verscheen op de website van Sdu de nieuwste blog van Daan Cornelissen en Marlies Loenen getiteld: ‘De tissuepapers: emoties in de rechtszaal.’ Emoties kunnen soms hoog oplopen in de rechtszaal. En dat is niet zo gek, want er gebeu … Lees meer