Naar aanleiding van een door mr. D.J.G.J. Cornelissen ingediende cassatieschriftuur heeft de Hoge Raad afgelopen dinsdag het arrest van het gerechtshof te Den Haag gecasseerd. Klik hier voor het arrest van de Hoge Raad.

Wat was het geval? Bij de strafgriffie van het gerechtshof is de stelbrief van de advocaat in het ongerede geraakt. Om die reden is er geen oproep van de zitting bij het gerechtshof aan die advocaat verstuurd. De Hoge Raad benadrukt dat dit verzuim in beginsel aan een geldige behandeling van de zaak in de weg staat. “Dit is slechts anders indien de rechter voor wie de zaak is aangebracht in redelijkheid mag aannemen dat de verdachte geen prijs erop heeft gesteld hetzij ter terechtzitting te verschijnen en aldaar door zijn raadsman te worden bijgestaan hetzij in zijn afwezigheid door zijn uitdrukkelijk gemachtigde raadsman het woord ter verdediging te laten voeren.

Omdat de verdachte tijdens de zitting van het gerechtshof heeft aangegeven dat hij dacht dat een andere zaak behandeld zou worden en normaal gesproken ter zitting wordt bijgestaan door een advocaat, heeft het hof volgens de Hoge Raad niet in redelijkheid kunnen aannemen dat de verdachte geen prijs (meer) stelde op de bijstand van een advocaat.

Door het geslaagde cassatieberoep zal het hof zich opnieuw over de zaak moeten buigen, nadat óók aan de advocaat een oproep van de nieuwe zitting is verstuurd.

Sdu blog: De tissuepapers: emoties in de rechtszaal?

Op 23 december 2019 verscheen op de website van Sdu de nieuwste blog van Daan Cornelissen en Marlies Loenen getiteld: ‘De tissuepapers: emoties in de rechtszaal.’ Emoties kunnen soms hoog oplopen in de rechtszaal. En dat is niet zo gek, want er gebeu … Lees meer