Op 16 januari 2019 verscheen op de website van SDU de gezamenlijke blog van Daan Cornelissen en Marlies Loenen getiteld: Een goed pv, daar vang je boeven mee?

In dit blog bespreken zij een bestaand probleem in de rechtspraktijk namelijk het onjuist relateren door verbalisanten. Het proces-verbaal is een belangrijk basisdocument voor het gehele strafproces. Toch bestaan er regelmatig twijfels over de juistheid van door politieambtenaren opgestelde processen-verbaal. De fouten lopen uiteen van onbewuste, kleine weglatingen tot moedwillige vervalsingen.

In de blog wordt aangestipt dat het in de praktijk bijzonder lastig is om onjuistheden in processen-verbaal aan te tonen. Dit komt onder meer omdat rechters niet happig zijn om verzoeken daarover toe te wijzen. Cornelissen en Loenen stellen dat een kritische rechter de verdediging in de gelegenheid zal moeten stellen om dit onderzoek naar onherstelbare fouten nader te onderbouwen en roepen de rechtspraak op om harde consequenties te verbinden aan geconstateerde onherstelbare fouten.

Dat de kwaliteit van processen-verbaal daadwerkelijk een actueel en veelvoorkomend probleem is, blijkt eens te meer uit het vandaag verschenen persbericht van de Rechtspraak in de drie zaken tegen Celtic-supporters waarin het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk is verklaard in de vervolging wegens ernstige schending van de verbaliseringsplicht.

De blog kunt u hier nalezen.

 

Sdu blog: De tissuepapers: emoties in de rechtszaal?

Op 23 december 2019 verscheen op de website van Sdu de nieuwste blog van Daan Cornelissen en Marlies Loenen getiteld: ‘De tissuepapers: emoties in de rechtszaal.’ Emoties kunnen soms hoog oplopen in de rechtszaal. En dat is niet zo gek, want er gebeu … Lees meer