Op 16 mei 2019 verscheen op de website van SDU de nieuwste blog van Daan Cornelissen getiteld: ‘DNA is geen harde wiskunde: het belang van piekenprofielen’.

In deze blog wijst Cornelissen er op dat rechters zich doorgaans laten informeren door een DNA-deskundige over de vraag wie als donor aan een (bepaald) spoor kan hebben bijgedragen (het onderzoek op bronniveau). Nu wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat DNA-deskundigen op basis van dezelfde casus én hetzelfde materiaal tot uiteenlopende conclusies komen, benadrukt Cornelissen dat ‘een conclusie van een DNA-deskundige’ feitelijk slechts een subjectieve interpretatie betreft. Een interpretatie die, zo stelt hij, ‘niet te makkelijk als zoete koek geslikt dient te worden‘.

Om die interpretatie van de DNA-deskundige op waarde te kunnen schatten, dienen piekenprofielen te worden verstrekt. Cornelissen meent dat die piekenprofielen onderdeel moeten uitmaken van het procesdossier, doch in ieder geval (op verzoek) aan de verdediging dienen te worden verstrekt. Op die manier bestaat ook de mogelijkheid om een oordeel te vragen aan een andere deskundige. DNA is namelijk geen harde wiskunde.

De blog kunt u hier nalezen.

Sdu blog: De tissuepapers: emoties in de rechtszaal?

Op 23 december 2019 verscheen op de website van Sdu de nieuwste blog van Daan Cornelissen en Marlies Loenen getiteld: ‘De tissuepapers: emoties in de rechtszaal.’ Emoties kunnen soms hoog oplopen in de rechtszaal. En dat is niet zo gek, want er gebeu … Lees meer