Voor de Nieuwsbrief Strafrecht (NBSTRAF), schreven Jaap Baar en Daan Cornelissen een annotatie bij de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 23 februari 2016. De annotatie is gepubliceerd in aflevering 4 van de nieuwsbrief, onder nummer 2016/92. In de noot wordt stilgestaan bij het verschil tussen zogenaamd derdenbeslag en anderbeslag. Vervolgens wordt op dat anderbeslag, waar in deze zaak sprake van is, nader ingegaan en wordt uiteengezet welk toetsingskader daarbij geldt. Ook wordt nog enige aandacht besteed aan het vertrouwensbeginsel.

De annotatie is voor abonnees van de Nieuwsbrief Strafrecht digitaal te raadplegen.

Sdu blog: De tissuepapers: emoties in de rechtszaal?

Op 23 december 2019 verscheen op de website van Sdu de nieuwste blog van Daan Cornelissen en Marlies Loenen getiteld: ‘De tissuepapers: emoties in de rechtszaal.’ Emoties kunnen soms hoog oplopen in de rechtszaal. En dat is niet zo gek, want er gebeu … Lees meer