mr. P.J. Hoogendam

X
Rechtsgebieden: Economisch strafrecht, Strafrecht

Pieter Hoogendam is in 1987 beëdigd. Gedurende de eerste jaren van zijn loopbaan heeft hij de advocatuur gecombineerd met het part-time docentschap Inleiding Recht aan de Haagse Hogeschool (HEAO) te Den Haag. Niet lang daarna heeft hij zich als zelfstandig advocaat gevestigd en het kantoor in de loop der jaren uitgebouwd tot de huidige vorm. Mr. Hoogendam behandelt zowel alle commune als economische strafzaken en heeft zich daarnaast gespecialiseerd in het behandelen van (grote) strafzaken. Mr. Hoogendam is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA).

E-mailadres: hoogendam@hoogendam-advocaten.nl
Mobiel: 06-53831630

mr. M.G. Cantarella

X
Rechtsgebieden: Bestuursrecht, Cassatie in strafzaken, Detentierecht, Internationaal strafrecht, Jeugdstrafrecht, Strafrecht

Mariano Cantarella studeerde van 1984 tot 1989 rechten aan de Universiteit Leiden. Sinds 1989 is hij advocaat in Den Haag. Mr. Cantarella is voornamelijk werkzaam op het gebied van het strafrecht en het bestuursstrafrecht. Daarnaast heeft mr. Cantarella zich bijzonder bekwaamd in de problematiek van het gemeentelijke horecabeleid in softdrugszaken, bestuursdwang in de vorm van de sluiting van horecainstellingen en de Wet BIBOB. Mr. Cantarella spreekt vloeiend Italiaans en Engels. Mr. Cantarella is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA), de Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS) en de Haagse Vereniging van Jeugdrecht Advocaten (HVJA).

E-mailadres: cantarella@hoogendam-advocaten.nl
Mobiel: 06-26022921

mr. T. Venneman

X
Rechtsgebieden: Civiel recht, Jeugdstrafrecht, Personen- en familierecht, Strafrecht

Thomas Venneman behaalde in 2001 zijn meestertitel. In 2002 is hij beëdigd als advocaat en vanaf dat moment is hij werkzaam in Den Haag. Mr. Venneman is vanaf 2002 werkzaam geweest in de algemene (proces-)praktijk. Hij staat regelmatig particulieren en bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf bij. Mr. Venneman voert een algemene praktijk met de nadruk op algemeen civiel recht, familierecht en strafrecht. Dit betekent dat u bij hem terecht kan voor diverse onderwerpen waaronder geschillen met bedrijven of particulieren, het incasseren van gelden of het (niet) nakomen van contracten. Daarnaast kan mr. Venneman u ook bij staan als u een geschil heeft met uw ex partner of als u strafrechtelijk wordt vervolgd.

E-mailadres: venneman@hoogendam-advocaten.nl
Mobiel: 06-24996524

mr. M.A. Loenen

X
Rechtsgebieden: Bestuursrecht, Economisch strafrecht, Internationaal strafrecht, Strafrecht

Marlies Loenen is afgestudeerd aan de Universiteit Leiden met als specialisaties straf- en strafprocesrecht (cum laude) en staats- en bestuursrecht. Tijdens haar studie heeft Marlies ervaring opgedaan als griffier bij de rechtbank Den Haag sector Strafrecht en heeft zij bij diverse advocatenkantoren stages gelopen op het gebied van het strafrecht en bestuursrecht. Aansluitend aan haar afstuderen is Marlies werkzaam geweest als docent straf- en strafprocesrecht bij de Universiteit Leiden.

Voordat Marlies in april 2018 bij Hoogendam Advocaten in dienst trad, werkte zij bij Sjöcrona van Stigt Advocaten. Marlies is werkzaam in de straf- en bestuursrechtelijke praktijk en verleent rechtsbijstand aan zowel particulieren als bedrijven. Zij behandelt commune en economische strafzaken en tevens zaken op het gebied van het bestuursstrafrecht.

Marlies is lid van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten en lid van de werkgroep Internationaal Strafrecht van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten.

E-mail: loenen@hoogendam-advocaten.nl
Mobiel: 06-83625789

mr. D.J.G.J. Cornelissen

X
Rechtsgebieden: Cassatie in strafzaken, Economisch strafrecht, Strafrecht

Daan Cornelissen is in 2012 cum laude afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij de togamaster strafrecht heeft gevolgd. Tijdens zijn studiejaren heeft hij verschillende nevenactiviteiten verricht. Zo heeft hij onder andere werkcolleges gegeven, onderzoek gedaan en succesvol deelgenomen aan de Nationale Pleitwedstrijd te Utrecht in 2011. Na zijn studie is hij meerdere jaren werkzaam geweest als parketsecretaris bij het Ressortsparket Leeuwarden. In 2014 is Cornelissen in dienst getreden bij Hoogendam Advocaten. In 2015 is hij als advocaat beëdigd. Hij richt zich zowel op de economische – als de commune strafrechtpraktijk. Eveneens behandelt hij cassatieberoepen in strafzaken. Daan Cornelissen is lid van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA).

E-mail: cornelissen@hoogendam-advocaten.nl
Mobiel: 06-30592489

E-mailadres: cornelissen@hoogendam-advocaten.nl

mr. J.W. Grift

X
Rechtsgebieden: Civiel recht, Strafrecht

Na tijdens zijn studie al werkzaam geweest te zijn bij Hoogendam Advocaten, is John Grift in 2015 afgestudeerd. Hij heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een advocaat op de gebieden van het civiele recht en het arbeidsrecht. John Grift kan u van juridische bijstand voorzien als u vragen hebt over bijvoorbeeld een koop-, huur- of arbeidsovereenkomst. U kunt contact met hem opnemen via ons algemene nummer of via onderstaande contactgegevens.

E-mail: grift@hoogendam-advocaten.nl
Telefoon: 06-51663542

Sdu blog: De tissuepapers: emoties in de rechtszaal?

Op 23 december 2019 verscheen op de website van Sdu de nieuwste blog van Daan Cornelissen en Marlies Loenen getiteld: ‘De tissuepapers: emoties in de rechtszaal.’ Emoties kunnen soms hoog oplopen in de rechtszaal. En dat is niet zo gek, want er gebeu … Lees meer