Afgelopen vrijdag, 29 juni 2018, heeft bij het gerechtshof te Arnhem een regiezitting plaatsgevonden in de strafzaak tegen Mark de J. Op deze zitting heeft de verdediging haar onderzoekswensen kenbaar gemaakt en nader toegelicht. Het Openbaar Ministerie heeft hierop gereageerd. Bovendien heeft het Openbaar Ministerie kenbaar gemaakt dat het ook één onderzoekswens heeft.

Cliënt is door de rechtbank te Utrecht bij vonnis van 23 januari 2018 veroordeeld voor de moord op Koen Everink. Aan hem is een gevangenisstraf voor de duur van 18 jaren opgelegd. Namens cliënt is hoger beroep ingesteld. De reden van het hoger beroep is gelegen in het feit dat cliënt stelt dat hij ten onrechte is veroordeeld. Hij is onschuldig, zoals hij dat op de zitting van afgelopen vrijdag nog eens heeft benadrukt.

De onderzoekswensen van de verdediging zien voornamelijk op het forensische vlak. Vanwege het feit dat er geen directe getuigen zijn, zal het belastende, maar ook het ontlastende bewijs gevonden moeten worden in de ‘stille getuigen’: de sporen.  In de visie van de verdediging dient er – kort gezegd – meer en gerichter DNA-onderzoek in meerdere facetten plaats te vinden. Dit is noodzakelijk om het alternatieve scenario van cliënt te kunnen onderbouwen. Verder heeft de verdediging onder andere verzocht om een patholoog te benoemen die heel concreet antwoord geeft op de vraag of de twee aangetroffen messen al het steekletsel hebben veroorzaakt, of juist niet. Hoe meer (externe) messen betrokken zijn geweest, hoe onwaarschijnlijker het in de visie van de verdediging is dat één dader voor het overlijden van de heer Everink verantwoordelijk is.

Het gerechtshof zal zich buigen over de onderzoekswensen van de verdediging en het Openbaar Ministerie. Op vrijdag 13 juli 2018 volgen de beslissingen.

Op dit moment is niet bekend wanneer het gerechtshof de zaak inhoudelijk zal behandelen. Wel is bekend dat het gerechtshof meerdere dagen voor de behandeling zal inplannen.

Pieter Hoogendam en Daan Cornelissen zijn de raadslieden in deze zaak.

Column BijzonderStrafrecht: Nieuwe ATV-richtlijnen voor fiscale- en douanedelicten op Curaçao

Op 10 september jl. verscheen op de website van BijzonderStrafrecht een gezamenlijke column van Steven Oosterhof en onze kantoorgenoot Marlies Loenen. In deze column wordt stilgestaan bij de nieuwe Aanmeldings-, Transactie- en Vervolgingsrichtlijnen … Lees meer