Recht op stukken, tips voor de verdediging
in Advocatenblad 2014-12, p. 28.
In het advocatenblad van december 2014 publiceerden Jaap Baar en mr. Verweijen (Cleerdin en Hamer Advocaten) een artikel over het recht op stukken. Op 12 september 2014 gaven beide auteurs een lezing over dit onderwerp voor de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA). In dit artikel worden de praktische tips voor de verdediging besproken. Met de nieuwe Wet processtukken en een nieuwe Europese richtlijn kunnen strafpleiters hun voordeel doen.

Klik hier voor het volledige artikel

Blog SDU strafrecht: onjuistheden in processen-verbaal van de politie

  Op 16 januari 2019 verscheen op de website van SDU de gezamenlijke blog van Daan Cornelissen en Marlies Loenen getiteld: Een goed pv, daar vang je boeven mee? In dit blog bespreken zij een bestaand probleem in de rechtspraktijk namelijk het on … Lees meer