‘Onrechtmatig en onterecht binnentreden, de onwenselijke gevolgen van het niet sanctioneren van lichtzinnig politieoptreden’
in NJB 2014/360 (afl. 7, p. 453-457)

In februari 2014 verscheen er een publicatie van mr. Baar in het Nederlands Juristenblad (NJB) over onrechtmatig en onterecht binnentreden. De politie mag zich steeds repressiever opstellen tegen vermeende verdachten. Een anonieme melding is tegenwoordig al voldoende om strafvorderlijk optreden te legitimeren. Voor degenen die de harde lijn aanhangen, is de minder stricte sanctionering rond vormverzuimen een gunstige ontwikkeling. Voor onschuldige burgers is een onterechte binnentreding van een woning echter behoorlijk ingrijpend. Onuitgenodigd binnentreden door de politie op basis van onterechte verdenkingen vindt waarschijnlijk op grotere schaal dan louter incidenteel plaats. Harde cijfers zijn niet voorhanden dus zou onderzocht moeten worden of hier sprake is van een structureel probleem. Vooruitlopend hierop moet strakker de hand worden gehouden aan het begrip ‘redelijk vermoeden van schuld’ alsmede aan vormvoorschriften voorafgaand aan het zich toegang verschaffen van een verdacht pand.

Link: http://njb.nl/Uploads/Magazine/PDF/NJB-1407.pdf

Blog SDU strafrecht: onjuistheden in processen-verbaal van de politie

  Op 16 januari 2019 verscheen op de website van SDU de gezamenlijke blog van Daan Cornelissen en Marlies Loenen getiteld: Een goed pv, daar vang je boeven mee? In dit blog bespreken zij een bestaand probleem in de rechtspraktijk namelijk het on … Lees meer