Rechtbank Den Haag heeft naar aanleiding van een door mr. D.J.G.J. Cornelissen ingediend klaagschrift ex art. 552a Sv het loonbeslag na indiening van het verzoek tot echtscheiding opgeheven.

Het Openbaar Ministerie heeft (conservatoir) loonbeslag gelegd in verband met een aangekondigde ontnemingsprocedure tegen de ex. Ondanks de nodige correspondentie met het Openbaar Ministerie, diende de rechter zich over deze kwestie te buigen.

In de lijn van het klaagschrift stelt de rechtbank vast dat uit art. 1:99, eerste lid, onder b, BW volgt dat indiening van een verzoek tot echtscheiding leidt tot ontbinding van de gemeenschap. Het loon is nieuw vermogen en maakt geen deel uit van de ontbonden gemeenschap.

De rechtbank stelt vast dat toekomstige eigendommen niet in de huwelijksgemeenschap vallen en dat de ex aldus niet mede-eigenaar is of wordt van het (toekomstig) loon. De algemene opvatting van het Openbaar Ministerie dat een scheiding an sich verhaalsfrustratie oplevert, deelt de rechtbank niet. Bovendien, zo overweegt de rechtbank met een blik op de civiele rechtspraak van de Hoge Raad (NJ 1998, 205), ‘verdienen schuldeisers geen bescherming in hun verwachtingen met betrekking tot de toekomstige baten van een gemeenschap, maar slechts ter zake van een voor hen nadelig uitvallende verdeling van die gemeenschap na de ontbinding daarvan.’

Het loonbeslag na de indiening van het verzoek tot echtscheiding is als onrechtmatig aangemerkt en kan dan ook niet langer worden gehandhaafd. Het klaagschrift is gegrond verklaard.

Hebt u vragen over beslag en/of wenst u een klaagschrift in te dienen, neem contact op met één van de specialisten van kantoor.

Blog SDU: DNA is geen harde wiskunde: het belang van piekenprofielen

Op 16 mei 2019 verscheen op de website van SDU de nieuwste blog van Daan Cornelissen getiteld: ‘DNA is geen harde wiskunde: het belang van piekenprofielen’. In deze blog wijst Cornelissen er op dat rechters zich doorgaans laten informeren door een DN … Lees meer