Naar aanleiding van een namens D.J.G.J. Cornelissen ingediend klaagschrift ex art. 552a Sv heeft de rechtbank bepaald dat cliënt het inbeslaggenomen geldbedrag terug moet krijgen. Anders dan het Openbaar Ministerie meent, is er geen sprake geweest van de situatie als bedoeld in art. 19 Invorderingswet.

Het OM heeft klassiek beslag gelegd op een geldbedrag. Op enig moment is dit geldbedrag aan de Belastingdienst ter beschikking gesteld in verband met een belastingschuld. Namens cliënt is een klaagschrift ex art. 552a Sv ingediend. Hierin is verwoord dat de betaling aan de Belastingdienst onrechtmatig is gebeurd, waardoor niet is komen vast te staan dat sprake is van een legitieme uitzondering (in de vorm van art. 19, derde lid, Invorderingswet) op de ‘normale strafvorderlijke beslagregels’.

De rechtbank heeft dit verweer gevolgd. Nu een aan cliënt betekend dwangbevel ontbreekt, is de betaling aan de Belastingdienst onrechtmatig. “Van een rechtsgeldige verrekening (als bedoeld in art. 19 Invorderingswet, toev. DC), zoals gesteld door de officier van justitie, is dan ook geen sprake.” De rechtbank heeft het klaagschrift gegrond verklaard en heeft daarbij teruggave gelast van het betreffende geldbedrag. Klik hier voor de geanonimiseerde beschikking.

Hebt u vragen over beslag, dan kunt u contact opnemen Daan Cornelissen of één van de andere gespecialiseerde strafrechtadvocaten.

Column BijzonderStrafrecht: Nieuwe ATV-richtlijnen voor fiscale- en douanedelicten op Curaçao

Op 10 september jl. verscheen op de website van BijzonderStrafrecht een gezamenlijke column van Steven Oosterhof en onze kantoorgenoot Marlies Loenen. In deze column wordt stilgestaan bij de nieuwe Aanmeldings-, Transactie- en Vervolgingsrichtlijnen … Lees meer