Conservatoir beslag en verhaalsfrustratie bij een klagende derde
in TPWS 2015/11 (mei 2015), p. 48-52.

In juni 2015 publiceerden Jaap Baar en Daan Cornelissen een artikel in het Tijdschrift Praktijkwijzer Strafrecht over conservatoir beslag: “Het Openbaar Ministerie legt in strafrechtelijke onderzoeken conservatoir beslag om het recht tot verhaal van een op te leggen geldboete en/of op te leggen ontnemingsmaatregel veilig te stellen. De wetgever heeft de mogelijkheid geboden om in dit kader eveneens beslag te leggen op voorwerpen die niet langer aan de verdachte, maar aan een ander zijn gaan toebehoren. Dit zogenaamde anderbeslag, dat onderscheiden dient te worden van derdenbeslag, is mogelijk indien sprake is van verhaalsfrustratie. De vraag is wat hieronder precies dient te worden verstaan. Naar aanleiding van de parlementaire geschiedenis en naar aanleiding van onder meer een recent arrest van de Hoge Raad (HR 9 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2746) behandelen de auteurs deze vraag.”

Pieter Hoogendam over aankondiging OM verbod motorclub Caloh Wagoh

In Trouw is deze week aandacht besteed aan het aanpakken van motorclubs door het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie werkt bij deze ‘integrale aanpak’ onder meer samen met politie en gemeenten. Eerder deze maand kondigde het Openbaar Ministe … Lees meer