Op dinsdag 2 augustus 2016 adviseerde de bezwaaradviescommissie van de gemeente Den Haag tot gegrondverklaring van een door mr. Baar ingediend bezwaarschrift. Aan cliënt was een bestuurlijke boete opgelegd van € 10.250,- vanwege overtreding van de Huisvestingswet. Er zou sprake zijn van onttrekking van de woning aan de woningvoorraad, omdat in de woning een hennepkwekerij is aangetroffen. Die kwekerij is echter aangetroffen op 30 oktober 2015, de datum van overtreding. Dit terwijl er in 2015 een nieuwe Huisvestingswet in werking is getreden. Daardoor zijn alle verordeningen die onder de oude Huisvestingswet tot stand waren gekomen, van rechtswege, per 1 juli 2015 vervallen. De nieuwe Huisvestingsvordering van de gemeente Den Haag is pas op 1 november 2015 in werking getreden. Mr. Baar voerde dan ook aan dat er op het moment van overtreding geen geldige Huisvestingsverordening was. De opgelegde boete is dan ook in strijd met het beginsel van legaliteit. De adviescommissie was het daar dus mee eens. Het advies moet nog op schrift gesteld worden en de gemeente Den Haag moet nog een uitspraak doen, maar de vertegenwoordiger van de gemeente heeft al te kennen gegeven het advies te zullen opvolgen.

Het gevolg van deze uitspraak is dat voor alle overtredingen die tussen 1 juli 2015 en 31 oktober 2015 zijn geconstateerd, geldt dat geen boete kan worden opgelegd. Is er dus in die periode bij u een controle geweest en is nadien een boete opgelegd? Neem dan contact op met mr. Baar. Hij kan voor u nagaan of het nog mogelijk is tegen deze boete te procederen. Let wel, de datum van controle is dus bepalend, niet de datum van het besluit.

 

Column BijzonderStrafrecht: Nieuwe ATV-richtlijnen voor fiscale- en douanedelicten op Curaçao

Op 10 september jl. verscheen op de website van BijzonderStrafrecht een gezamenlijke column van Steven Oosterhof en onze kantoorgenoot Marlies Loenen. In deze column wordt stilgestaan bij de nieuwe Aanmeldings-, Transactie- en Vervolgingsrichtlijnen … Lees meer