Regelmatig nieuwe artikelen en blogs van de advocaten van Hoogendam Advocaten

Bezwaarschriften bepalen en verwerken DNA-profiel gegrond verklaard

Zowel de Rechtbank Rotterdam als de Rechtbank Noord-Holland heeft naar aanleiding van een door ons kantoor ingediend klaagschrift ex artikel 7 Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden, bepaald dat afgenomen celmateriaal van cliënten terstond moet worden vernietigd.

Afname DNA-materiaal

De gebruikelijke wijze van het verzamelen van celmateriaal bij veroordeelden, is door afname van wangslijmvlies. Het bepalen en verwerken van een DNA-profiel betekent een vergaande inbreuk op iemands privacy en lichamelijke integriteit. Het uitgangspunt bij afname van DNA-materiaal is daarom ook dat het celmateriaal door een arts of een verpleegkundige wordt afgenomen. Het afnemen van wangslijmvlies bij een veroordeelde kan ook gebeuren door een daartoe door de officier van justitie aangewezen opsporingsambtenaar indien de veroordeelde daartegen geen bezwaar maakt.

Beschikking rechtbank Rotterdam

In deze zaak is namens cliënt betoogd dat er een formeel gebrek kleeft aan de afname van het DNA-materiaal. Niet blijkt dat cliënt – die de Nederlandse taal niet machtig is – uitdrukkelijk en in een voor hem begrijpelijk taal is gewezen op de mogelijkheid van het maken van bezwaar tegen afname door een opsporingsambtenaar. Uit het proces-verbaal van afname celmateriaal zou volgen dat cliënt heeft verklaard dat hij geen bezwaar had tegen afname van zijn celmateriaal door een aangewezen opsporingsambtenaar. De rechtbank overweegt vervolgens in lijn met hetgeen de verdediging heeft betoogd: “Uit het proces-verbaal blijkt echter niet dat veroordeelde in een voor hem begrijpelijk taal (zo nodig door tussenkomst van een tolk) is voorgelicht over de mogelijkheid van bezwaar.” Omdat cliënt de Nederlandse taal niet machtig is, kan dus niet worden vastgesteld dat cliënt op deugdelijke wijze is voorgelicht. De Rechtbank Rotterdam verklaart het bezwaarschrift om die reden gegrond.

Beschikking rechtbank Noord-Holland

Namens cliënt – die 100% doof is – is betoogd dat uit uit het dossier niet blijkt dat cliënt uitdrukkelijk en op een voor hem begrijpelijke wijze is gewezen op de mogelijkheid van het maken van bezwaar tegen afname door een opsporingsambtenaar. De persoonlijke, fysieke, omstandigheden van cliënt hadden extra alertheid op de naleving van de regelgeving met zich moeten brengen. De rechtbank heeft vervolgens overwogen dat uit het proces-verbaal van afname celmateriaal niet blijkt dat cliënt die – zoals de rechtbank zelf ook heeft vastgesteld doof is – heeft begrepen dat hij afstand deed van zijn recht tot afname van celmateriaal door een arts of verpleegkundige. “Op grond van het voorgaande is de rechtbank van oordeel, dat de afname van het celmateriaal van veroordeelde niet heeft plaatsgevonden overeenkomstig de wettelijke voorschriften.” De Rechtbank Noord-Holland verklaart het bezwaarschrift dan ook gegrond.

Hebt u vragen over bezwaar maken tegen de bepaling en opname van uw DNA, dan kunt u contact opnemen met Daan Cornelissen of Marlies Loenen.

 

Eerdere blogs en artikelen

 1. Blog SDU strafrecht: Europees perspectief in Groningen 20 april 2018

  Op 20 april 2018 verscheen op de website … Lees meer

 2. Cassatiezaak over (gebrek aan) rechtsbijstand ter zitting 7 april 2018

  Naar aanleiding van een door mr. D.J.G.J … Lees meer

 3. CBB past bestuurlijke lus toe in boetezaak vanwege schending van de cautie 26 oktober 2017

  In een zaak van mr. Baar heeft het Colle … Lees meer

 4. Hond terug ondanks euthanasieadvies 28 september 2017

  Bij een cliënte van mr. Baar werd strafr … Lees meer

 5. Verhaal van kosten na bestuursdwang 27 juli 2017

  Indien u dieren houdt kunt u geconfronte … Lees meer

 6. CBB vernietigt besluit tot toepassing van spoedbestuursdwang 2 november 2016

  op 18 oktober 2016 deed het College van … Lees meer

 7. CBB wijst verzoek tot voorlopige voorziening toe, paarden terug naar eigenaar 8 juli 2016

  Op 30 juni 2016 deed het College van Ber … Lees meer

 8. Ik word verdacht. Wat moet ik doen? 2 november 2015

  Als u weet dat u wordt verdacht van een … Lees meer

 

Bezwaarschriften bepalen en verwerken DNA-profiel gegrond verklaard

Zowel de Rechtbank Rotterdam als de Rechtbank Noord-Holland heeft naar aanleiding van een door ons kantoor ingediend klaagschrift ex artikel 7 Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden, bepaald dat afgenomen celmateriaal van cliënten terstond moet worden v … Lees meer