Regelmatig nieuwe artikelen en blogs van de advocaten van Hoogendam Advocaten

Vrijspraak vanwege sanctionering vormverzuim

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 17 juni 2019 een cliënt van mr. Hoogendam vrijgesproken in een zaak waarin sprake was van een ernstig vormverzuim dat in aanzienlijke mate was geschonden. Wat was het geval?

Cliënt was bij de rechtbank Den Haag veroordeeld voor het voorhanden hebben van een hoeveelheid hennep in zijn auto en het aanwezig hebben van hennepplanten in een pand. Ook was cliënt veroordeeld ter zake van het telen van hennep en de diefstal van elektriciteit.

Vormverzuim voorbereidend onderzoek

Op grond van art. 9 Opiumwet kunnen opsporingsambtenaren zich toegang verschaffen tot voertuigen. Bij de opsporingsambtenaren moet bekend zijn dat zich verdovende middelen in het voertuig bevinden, ofwel moet bij hen redelijkerwijs het vermoeden bestaan van de aanwezigheid van verboden middelen. Aan deze eisen was in deze zaak niet voldaan. Daarnaast kon niet worden vastgesteld dat cliënt uitdrukkelijk toegang tot de auto had verleend of toestemming had gegeven de auto te doorzoeken. Naar het oordeel van het hof is dus sprake van een vormverzuim bij het voorbereidend onderzoek.

Omdat de ernst van het vormverzuim en het daardoor veroorzaakte nadeel niet voldoende kunnen worden gecompenseerd kan volgens het hof niet worden volstaan met de enkele constatering dat sprake is van een vormverzuim dan wel met strafvermindering. Het Hof oordeelt “dat vergelijkbare ernstige vormverzuimen die onrechtmatige bewijsgaring tot gevolg hebben voorkomen dienen te worden, zodat een krachtige stimulans dient te bestaan tot handelen in overeenstemming met de voorgeschreven norm en de met opsporing en vervolging belaste ambtenaren worden weerhouden van onrechtmatig optreden.”

Bewijsuitsluiting en vrijspraak

Het bewijsmateriaal, te weten de in de auto aangetroffen hennep en correspondentie alsmede de op basis van nader onderzoek aangetroffen hennepplanten, hennepkwekerij en de diefstal van stroom, wordt door het hof uitgesloten van het bewijs. Vrijspraak van alle feiten volgt.

Ontvankelijkheid OM

Door de verdediging is in deze zaak ook betoogd dat het openbaar ministerie niet-ontvankelijk zou moeten worden verklaard in de vervolging van cliënt. Er is belastende materiaal, te weten getuigenverklaringen, tegen cliënt vergaard dat niet op waarheid berust. Het hof verwerpt dit verweer omdat het niet kan vaststellen dat hier sprake is geweest van een handelen dat als doel had het benadelen van de verdachte. Wel overweegt het hof dat hetgeen het hof is gebleken ten aanzien van de vergaring van bedoeld bewijsmateriaal “te denken geeft”.

Het arrest zal binnenkort worden gepubliceerd in de Nieuwsbrief Strafrecht.

 

Eerdere blogs en artikelen

 1. Blog SDU strafrecht: onjuistheden in processen-verbaal van de politie 25 januari 2019

    Op 16 januari 2019 verscheen op d … Lees meer

 2. Blog SDU strafrecht: Is het billijk om de hand op de knip te houden bij een beleidssepot? 12 september 2018

  Op 11 september 2018 verscheen op de web … Lees meer

 3. Intrekking uitkering en ‘informed consent’ 23 augustus 2018

  Bij een cliënt van mr. Venneman was de b … Lees meer

 4. Bezwaarschriften bepalen en verwerken DNA-profiel gegrond verklaard 8 augustus 2018

  Zowel de Rechtbank Rotterdam als de Rech … Lees meer

 5. Blog SDU strafrecht: Europees perspectief in Groningen 20 april 2018

  Op 20 april 2018 verscheen op de website … Lees meer

 6. Cassatiezaak over (gebrek aan) rechtsbijstand ter zitting 7 april 2018

  Naar aanleiding van een door mr. D.J.G.J … Lees meer

 7. CBB past bestuurlijke lus toe in boetezaak vanwege schending van de cautie 26 oktober 2017

  In een zaak van mr. Baar heeft het Colle … Lees meer

 8. Hond terug ondanks euthanasieadvies 28 september 2017

  Bij een cliënte van mr. Baar werd strafr … Lees meer

 9. Verhaal van kosten na bestuursdwang 27 juli 2017

  Indien u dieren houdt kunt u geconfronte … Lees meer

 10. CBB vernietigt besluit tot toepassing van spoedbestuursdwang 2 november 2016

  op 18 oktober 2016 deed het College van … Lees meer

 11. CBB wijst verzoek tot voorlopige voorziening toe, paarden terug naar eigenaar 8 juli 2016

  Op 30 juni 2016 deed het College van Ber … Lees meer

 12. Ik word verdacht. Wat moet ik doen? 2 november 2015

  Als u weet dat u wordt verdacht van een … Lees meer

 

Vrijspraak vanwege sanctionering vormverzuim

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 17 juni 2019 een cliënt van mr. Hoogendam vrijgesproken in een zaak waarin sprake was van een ernstig vormverzuim dat in aanzienlijke mate was geschonden. Wat was het geval? Cliënt was bij de rechtbank Den Haag veroo … Lees meer