Regelmatig nieuwe artikelen en blogs van de advocaten van Hoogendam Advocaten

Handhaving dierenwelzijn: wat kan de NVWA?

Onlangs is er in het nieuws aandacht besteed aan de werkwijze en handhavingsmogelijkheden van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De NVWA houdt toezicht op het welzijn bij bedrijfsmatige houders van dieren. Jaarlijks worden ruim 500 sancties aan bedrijfsmatige houders opgelegd. Bedrijven waar ernstige of herhaalde misstanden zijn vastgesteld, worden geconfronteerd met verscherpt toezicht van de NVWA.

NVWA-inspecteurs gaan bij bedrijven langs. Soms staan ze alleen op de stoep, soms is de politie erbij. De NVWA kan maatregelen nemen als zij meent dat het dierenwelzijn of de gezondheid van dieren in het geding is. Voor de handhaving geeft de wet de NVWA vergaande bestuursrechtelijke en strafrechtelijke mogelijkheden.

Bestuursrechtelijke handhaving

Indien er door een inspecteur van de NVWA een overtreding wordt vastgesteld, kunnen er verschillende dingen gebeuren. Zo kan ingevolge het interventiebeleid een schriftelijke waarschuwing volgen, maar kan er ook een bestuurlijke boete worden opgelegd. Ook kan de NVWA kiezen voor het opleggen van een herstelmaatregel zoals een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom.

Naast herstelmaatregelen en bestraffende maatregelen kan de NVWA bij ernstigere gevallen vergaande maatregelen nemen zoals het meevoeren van de dieren naar een opslaghouder. Dit kan met spoedbestuursdwang. Ook kan het niet-naleven van de dierenwelzijnswetgeving gevolgen hebben voor een – door het bedrijf te ontvangen – landbouwsubsidie.

Strafrechtelijke aanpak

De NVWA kan, zoals gezegd, ook strafrechtelijk optreden tegen ernstige of herhaalde  dierenwelzijnsovertredingen. Bij het strafrechtelijk traject maakt de NVWA – in de regel op basis van de bevindingen van een ingevlogen NVWA-dierenarts – een proces-verbaal op en stuurt dit in naar het Openbaar Ministerie. De toezichthouders van de NVWA werken sinds eind vorig jaar intensiever samen met het Openbaar Ministerie in een pilot. Dat leidt er in de praktijk toe dat sneller wordt overgegaan tot strafrechtelijke vervolging.

De officier van justitie kan in het kader van een strafzaak dieren in beslag nemen en kan ook een houdverbod eisen (zie bijvoorbeeld het nieuwsbericht van het Openbaar Minister van 11 april 2019).

Actieve openbaarmaking inspectieresultaten bedrijven

Los van de eerder genoemde bestuursrechtelijke én strafrechtelijke handhaving, kunnen bedrijven ook te maken krijgen met openbaarmaking van inspectieresultaten. De NVWA kan de namen van de bedrijven en de inspectieresultaten namelijk onder bepaalde omstandigheden openbaar maken. Op de website van de NVWA worden bedrijven geïnformeerd over de juridische aspecten van openbaarmaking. Juridische bijstand van een gespecialiseerde advocaat is nodig om adequaat te kunnen reageren op de openbaar gemaakte resultaten.

Tijdig juridische bijstand

Gelet op deze veelheid aan handhavingsmogelijkheden die vergaande consequenties kunnen hebben, is het van groot belang om tijdig juridische bijstand in te schakelen om advies in te winnen. Het tijdig ondernemen van de juiste acties is van groot belang om niet tegen een achterstand aan te lopen. Zo kan het inschakelen van een eigen dierenarts nuttig zijn om de bevindingen van de NVWA-dierenarts tegen te spreken. Datgene wat de NVWA stelt naar aanleiding van de inspectie, is niet zonder meer waar. In onze praktijk hebben wij veelvuldig meegemaakt dat rechters kritisch zijn op de NVWA en beslissingen terugdraaien en/of in strafrechtelijke zaken tot vrijspraak overgaan.

Op het moment dat de NVWA op de stoep staat, kunnen de gespecialiseerde advocaten van Hoogendam Advocaten u informeren over uw rechten en plichten en kunnen zij u meteen van advies voorzien. Ook kunnen zij u, zowel in bestuursrechtelijke procedures als in een eventuele strafzaak, adviseren over de vervolgstappen.

Neem gerust contact op met onze specialisten mr. P.J. Hoogendam, mr. M.A. Loenen of mr. D.J.G.J. Cornelissen.

 

 

 

Eerdere blogs en artikelen

 1. Vrijspraak vanwege sanctionering vormverzuim 2 juli 2019

  Het Gerechtshof Den Haag heeft op 17 jun … Lees meer

 2. Blog SDU strafrecht: onjuistheden in processen-verbaal van de politie 25 januari 2019

    Op 16 januari 2019 verscheen op d … Lees meer

 3. Blog SDU strafrecht: Is het billijk om de hand op de knip te houden bij een beleidssepot? 12 september 2018

  Op 11 september 2018 verscheen op de web … Lees meer

 4. Intrekking uitkering en ‘informed consent’ 23 augustus 2018

  Bij een cliënt van mr. Venneman was de b … Lees meer

 5. Bezwaarschriften bepalen en verwerken DNA-profiel gegrond verklaard 8 augustus 2018

  Zowel de Rechtbank Rotterdam als de Rech … Lees meer

 6. Blog SDU strafrecht: Europees perspectief in Groningen 20 april 2018

  Op 20 april 2018 verscheen op de website … Lees meer

 7. Cassatiezaak over (gebrek aan) rechtsbijstand ter zitting 7 april 2018

  Naar aanleiding van een door mr. D.J.G.J … Lees meer

 8. CBB past bestuurlijke lus toe in boetezaak vanwege schending van de cautie 26 oktober 2017

  In een zaak van mr. Baar heeft het Colle … Lees meer

 9. Hond terug ondanks euthanasieadvies 28 september 2017

  Bij een cliënte van mr. Baar werd strafr … Lees meer

 10. Verhaal van kosten na bestuursdwang 27 juli 2017

  Indien u dieren houdt kunt u geconfronte … Lees meer

 11. CBB vernietigt besluit tot toepassing van spoedbestuursdwang 2 november 2016

  op 18 oktober 2016 deed het College van … Lees meer

 12. CBB wijst verzoek tot voorlopige voorziening toe, paarden terug naar eigenaar 8 juli 2016

  Op 30 juni 2016 deed het College van Ber … Lees meer

 13. Ik word verdacht. Wat moet ik doen? 2 november 2015

  Als u weet dat u wordt verdacht van een … Lees meer

 

Pieter Hoogendam over aankondiging OM verbod motorclub Caloh Wagoh

In Trouw is deze week aandacht besteed aan het aanpakken van motorclubs door het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie werkt bij deze ‘integrale aanpak’ onder meer samen met politie en gemeenten. Eerder deze maand kondigde het Openbaar Ministe … Lees meer