Afgelopen weken publiceerde de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht de beslissing van de rechter-commissaris op het door de verdediging ingediende bezwaarschrift tegen de inbeslagname van geheimhouderstukken onder cliënt.

Bij een doorzoeking in de cel van cliënt zijn diverse door hem vervaardigde aantekeningen in beslag genomen, waarvan de stelling was dat het hier geheimhouderstukken betrof. De rechter-commissaris stelde dat er van geheimhouderstukken geen sprake was.

Naar aanleiding van die beschikking is een klaagschrift ingediend bij de raadkamer. De raadkamer van de rechtbank heeft het klaagschrift deels gegrond verklaard en enkele stukken wel als geheimhouderstukken aangemerkt. U kunt de beschikking via onderstaande link downloaden.

Voor de volledigheid merken we op dat zowel door het Openbaar Ministerie als de verdediging cassatieberoep is ingesteld.

Beschikking raadkamer (geanonimiseerd)

Column BijzonderStrafrecht: Nieuwe ATV-richtlijnen voor fiscale- en douanedelicten op Curaçao

Op 10 september jl. verscheen op de website van BijzonderStrafrecht een gezamenlijke column van Steven Oosterhof en onze kantoorgenoot Marlies Loenen. In deze column wordt stilgestaan bij de nieuwe Aanmeldings-, Transactie- en Vervolgingsrichtlijnen … Lees meer