Voor de Nieuwsbrief Strafrecht (NBSTRAF), schreven Jaap Baar en Daan Cornelissen een annotatie bij de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 23 februari 2016. De annotatie is gepubliceerd in aflevering 4 van de nieuwsbrief, onder nummer 2016/92. In de noot wordt stilgestaan bij het verschil tussen zogenaamd derdenbeslag en anderbeslag. Vervolgens wordt op dat anderbeslag, waar in deze zaak sprake van is, nader ingegaan en wordt uiteengezet welk toetsingskader daarbij geldt. Ook wordt nog enige aandacht besteed aan het vertrouwensbeginsel.

De annotatie is voor abonnees van de Nieuwsbrief Strafrecht digitaal te raadplegen.

Column BijzonderStrafrecht: Nieuwe ATV-richtlijnen voor fiscale- en douanedelicten op Curaçao

Op 10 september jl. verscheen op de website van BijzonderStrafrecht een gezamenlijke column van Steven Oosterhof en onze kantoorgenoot Marlies Loenen. In deze column wordt stilgestaan bij de nieuwe Aanmeldings-, Transactie- en Vervolgingsrichtlijnen … Lees meer