Voor de Nieuwsbrief Strafrecht (NBSTRAF), schreven Jaap Baar en Daan Cornelissen een annotatie bij de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 23 februari 2016. De annotatie is gepubliceerd in aflevering 4 van de nieuwsbrief, onder nummer 2016/92. In de noot wordt stilgestaan bij het verschil tussen zogenaamd derdenbeslag en anderbeslag. Vervolgens wordt op dat anderbeslag, waar in deze zaak sprake van is, nader ingegaan en wordt uiteengezet welk toetsingskader daarbij geldt. Ook wordt nog enige aandacht besteed aan het vertrouwensbeginsel.

De annotatie is voor abonnees van de Nieuwsbrief Strafrecht digitaal te raadplegen.

Vrijspraak vanwege sanctionering vormverzuim

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 17 juni 2019 een cliënt van mr. Hoogendam vrijgesproken in een zaak waarin sprake was van een ernstig vormverzuim dat in aanzienlijke mate was geschonden. Wat was het geval? Cliënt was bij de rechtbank Den Haag veroo … Lees meer