mr. P.J. Hoogendam

X
Rechtsgebieden: Economisch strafrecht, Internationaal strafrecht, Strafrecht

Pieter Hoogendam is in 1987 beëdigd. Gedurende de eerste jaren van zijn loopbaan heeft hij de advocatuur gecombineerd met het part-time docentschap Inleiding Recht aan de Haagse Hogeschool (HEAO) te Den Haag. Niet lang daarna heeft hij zich als zelfstandig advocaat gevestigd en het kantoor in de loop der jaren uitgebouwd tot de huidige vorm. Mr. Hoogendam behandelt zowel alle commune als economische strafzaken en heeft zich daarnaast gespecialiseerd in het behandelen van (grote) strafzaken. Mr. Hoogendam is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA).

E-mailadres: hoogendam@hoogendam-advocaten.nl
Mobiel: 06-53831630

mr. M.G. Cantarella

X
Rechtsgebieden: Bestuursrecht, Cassatie in strafzaken, Detentierecht, Internationaal strafrecht, Jeugdstrafrecht, Strafrecht

Mariano Cantarella studeerde van 1984 tot 1989 rechten aan de Universiteit Leiden. Sinds 1989 is hij advocaat in Den Haag. Mr. Cantarella is voornamelijk werkzaam op het gebied van het strafrecht en het bestuursstrafrecht. Daarnaast heeft mr. Cantarella zich bijzonder bekwaamd in de problematiek van het gemeentelijke horecabeleid in softdrugszaken, bestuursdwang in de vorm van de sluiting van horecainstellingen en de Wet BIBOB. Mr. Cantarella spreekt vloeiend Italiaans en Engels. Mr. Cantarella is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA), de Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS) en de Haagse Vereniging van Jeugdrecht Advocaten (HVJA).

E-mailadres: cantarella@hoogendam-advocaten.nl
Mobiel: 06-26022921

mr. T. Venneman

X
Rechtsgebieden: Civiel recht, Jeugdstrafrecht, Personen- en familierecht, Strafrecht

Thomas Venneman behaalde in 2001 zijn meestertitel. In 2002 is hij beëdigd als advocaat en vanaf dat moment is hij werkzaam in Den Haag. Mr. Venneman is vanaf 2002 werkzaam geweest in de algemene (proces-)praktijk. Hij staat regelmatig particulieren en bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf bij. Mr. Venneman voert een algemene praktijk met de nadruk op algemeen civiel recht, familierecht en strafrecht. Dit betekent dat u bij hem terecht kan voor diverse onderwerpen waaronder geschillen met bedrijven of particulieren, het incasseren van gelden of het (niet) nakomen van contracten. Daarnaast kan mr. Venneman u ook bij staan als u een geschil heeft met uw ex partner of als u strafrechtelijk wordt vervolgd.

E-mailadres: venneman@hoogendam-advocaten.nl
Mobiel: 06-24996524

mr. D.J.G.J. Cornelissen

X
Rechtsgebieden: Cassatie in strafzaken, Economisch strafrecht, Strafrecht

Daan Cornelissen is in 2012 cum laude afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij de togamaster strafrecht heeft gevolgd. Tijdens zijn studiejaren heeft hij verschillende nevenactiviteiten verricht. Zo heeft hij onder andere werkcolleges gegeven, onderzoek gedaan en succesvol deelgenomen aan de Nationale Pleitwedstrijd te Utrecht in 2011. Na zijn studie is hij meerdere jaren werkzaam geweest als parketsecretaris bij het Ressortsparket Leeuwarden. In 2014 is Cornelissen in dienst getreden bij Hoogendam Advocaten. In 2015 is hij als advocaat beëdigd. Hij richt zich zowel op de economische – als de commune strafrechtpraktijk. Eveneens behandelt hij cassatieberoepen in strafzaken. Daan Cornelissen is lid van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA).

E-mail: cornelissen@hoogendam-advocaten.nl
Mobiel: 06-30592489

E-mailadres: cornelissen@hoogendam-advocaten.nl

mr. J.W. Grift

X
Rechtsgebieden: Civiel recht, Strafrecht

Na tijdens zijn studie al werkzaam geweest te zijn bij Hoogendam Advocaten, is John Grift in 2015 afgestudeerd. Hij heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een advocaat op de gebieden van het civiele recht en het arbeidsrecht. John Grift kan u van juridische bijstand voorzien als u vragen hebt over bijvoorbeeld een koop-, huur- of arbeidsovereenkomst. U kunt contact met hem opnemen via ons algemene nummer of via onderstaande contactgegevens.

E-mail: grift@hoogendam-advocaten.nl
Telefoon: 06-51663542

mr. L. van Breukelen

X
Rechtsgebieden:

Linsey van Breukelen is in 2015 cum laude afgestudeerd in de richting Strafrecht aan de Universiteit van Leiden. Tijdens haar studie heeft zij stage gelopen bij het Openbaar Ministerie, een gerenommeerd Amsterdams advocatenkantoor en de Hoge Raad der Nederlanden. Na haar afstuderen is zij enige tijd werkzaam geweest bij de rechtbank te Den Haag. Sinds april 2016 is zij werkzaam als juridisch medewerker bij Hoogendam Advocaten. In die hoedanigheid ondersteunt zij de strafrechtadvocaten in hun praktijk.

E-mail: vanbreukelen@hoogendam-advocaten.nl

Blog SDU strafrecht: Europees perspectief in Groningen

Op 20 april 2018 verscheen op de website van SDU een blog van Daan Cornelissen waarin verslag wordt gedaan van het druk bezochte (en feestelijke) symposium over de levenslange gevangenisstraf op 6 april 2018. Cornelissen is lid van Forum Levenslang d … Lees meer