mr. P.J. Hoogendam

X
Rechtsgebieden: Economisch strafrecht, Internationaal strafrecht, Strafrecht

Pieter Hoogendam is in 1987 beëdigd. Gedurende de eerste jaren van zijn loopbaan heeft hij de advocatuur gecombineerd met het part-time docentschap Inleiding Recht aan de Haagse Hogeschool (HEAO) te Den Haag. Niet lang daarna heeft hij zich als zelfstandig advocaat gevestigd en het kantoor in de loop der jaren uitgebouwd tot de huidige vorm. Mr. Hoogendam behandelt zowel alle commune als economische strafzaken en heeft zich daarnaast gespecialiseerd in het behandelen van (grote) strafzaken. Mr. Hoogendam is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA).

E-mailadres: hoogendam@hoogendam-advocaten.nl
Mobiel: 06-53831630

mr. M.G. Cantarella

X
Rechtsgebieden: Bestuursrecht, Cassatie in strafzaken, Detentierecht, Internationaal strafrecht, Jeugdstrafrecht, Strafrecht

Mariano Cantarella studeerde van 1984 tot 1989 rechten aan de Universiteit Leiden. Sinds 1989 is hij advocaat in Den Haag. Mr. Cantarella is voornamelijk werkzaam op het gebied van het strafrecht en het bestuursstrafrecht. Daarnaast heeft mr. Cantarella zich bijzonder bekwaamd in de problematiek van het gemeentelijke horecabeleid in softdrugszaken, bestuursdwang in de vorm van de sluiting van horecainstellingen en de Wet BIBOB. Mr. Cantarella spreekt vloeiend Italiaans en Engels. Mr. Cantarella is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) en de Haagse Vereniging van Jeugdrecht Advocaten (HVJA).

E-mailadres: cantarella@hoogendam-advocaten.nl
Mobiel: 06-26022921

mr. T. Venneman

X
Rechtsgebieden: Civiel recht, Jeugdstrafrecht, Personen- en familierecht, Strafrecht

Thomas Venneman behaalde in 2001 zijn meestertitel. In 2002 is hij beëdigd als advocaat en vanaf dat moment is hij werkzaam in Den Haag. Mr. Venneman is vanaf 2002 werkzaam geweest in de algemene (proces-)praktijk. Hij staat regelmatig particulieren en bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf bij. Mr. Venneman voert een algemene praktijk met de nadruk op algemeen civiel recht, familierecht en strafrecht. Dit betekent dat u bij hem terecht kan voor diverse onderwerpen waaronder geschillen met bedrijven of particulieren, het incasseren van gelden of het (niet) nakomen van contracten. Daarnaast kan mr. Venneman u ook bij staan als u een geschil heeft met uw ex partner of als u strafrechtelijk wordt vervolgd.

E-mailadres: venneman@hoogendam-advocaten.nl
Mobiel: 06-24996524

mr. J.L. Baar

X
Rechtsgebieden: Bestuursrecht, Economisch strafrecht, Internationaal strafrecht, Strafrecht

Jaap Baar (1989) is in 2011 afgestudeerd in de richting Strafrecht aan de Universiteit Leiden. Tijdens zijn studie heeft hij diverse nevenactiviteiten ontplooid. Zo is hij onder andere redacteur geweest van een juridisch studententijdschrift. Na zijn afstuderen is hij korte tijd werkzaam geweest bij een ander Haags strafrechtkantoor en heeft hij als docent Management en Organisatie gewerkt op een Rotterdamse school. In juli 2012 is mr. Baar als juridisch medewerker in dienst getreden bij Hoogendam Advocaten. Daarnaast heeft hij in de avonduren een tweede master, in de richting Staats- en Bestuursrecht, afgerond. In februari 2013 is hij als advocaat beëdigd. Hij behandelt strafzaken, voornamelijk op het gebied van het zogenaamde bijzondere strafrecht, waarbij u kunt denken aan financiële en economische delicten waaronder fraudezaken en aan agrarisch strafrecht. Daarnaast behandelt hij bestuursrechtzaken, bijvoorbeeld in het kader van de handhaving van de Wet Dieren of de toepassing van bestuursdwang in het kader van de Opiumwet of wegens gebruik in strijd met een bestemmingsplan. Ook kan mr. Baar u van bijstand voorzien wanneer aan u een bestuurlijke boete wordt opgelegd.

Mr. Baar is lid van de Vereniging voor Bestuursrecht, de Vereniging voor Agrarisch recht en van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten. Van die laatste vereniging is hij op dit moment ook bestuurslid.

E-mailadres: baar@hoogendam-advocaten.nl
Mobiel: 06-53730191

mr. D.J.G.J. Cornelissen

X
Rechtsgebieden: Economisch strafrecht, Strafrecht

Daan Cornelissen is in 2012 afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij de togamaster strafrecht heeft gevolgd. Tijdens zijn studiejaren heeft hij verschillende nevenactiviteiten verricht. Zo heeft hij onder andere werkcolleges gegeven, onderzoek gedaan en succesvol deelgenomen aan de Nationale Pleitwedstrijd te Utrecht in 2011. Na zijn studie is hij meerdere jaren werkzaam geweest als parketsecretaris bij het Ressortsparket Leeuwarden. In 2014 is Cornelissen in dienst getreden bij Hoogendam Advocaten. In 2015 is hij als advocaat beëdigd. Hij richt zich zowel op de economische – als de commune strafrechtpraktijk.

E-mailadres: cornelissen@hoogendam-advocaten.nl

Hoogendam Advocaten is verhuisd.

Met ingang van 28 augustus 2017 zijn wij bereikbaar op het volgende adres: Bezuidenhoutseweg 161 in (2594 AG) Den Haag. De overige contactgegevens zijn niet veranderd.