Hoogendam Advocaten, Jacob Mosselstraat 2 in Den Haag

Hoogendam Advocaten is een kantoor dat zich hoofdzakelijk richt op de straf- en bestuursrechtelijke praktijk.

Hoogendam Advocaten is in 2005 in Den Haag opgericht. In de loop der jaren heeft het kantoor zich ontwikkeld tot een kantoor met een landelijke praktijk dat zich hoofdzakelijk richt op de straf- en bestuursrechtelijke aangelegenheden. Hoogendam Advocaten staat zowel particulieren als zakelijke cliënten bij.

Binnen Hoogendam Advocaten werken gespecialiseerde advocaten, waar nodig in teamverband, aan uw zaak. Aandacht voor de zaak én de cliënt staan daarbij voorop. Onze dienstverlening staat garant voor betrokkenheid, kwaliteit en daadkracht.

Indien u zich afvraagt of Hoogendam Advocaten iets voor u kan betekenen, kunt u verder lezen op onze website of per telefoon of e-mail contact met ons opnemen.

Een bestuursrechtszaak waarin mr. Jaap Baar als advocaat optreedt, is verwezen naar de zogenaamde grote kamer. De zaak draait om een bestuurlijke boete ter hoogte van € 45.000,-, vanwege vermeende overtredingen van de Meststoffenwet. De zaak is inmiddels aanhangig bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb), de hoogste bestuursrechter in dit soort zaken. Eén van de beroepsgronden is dat deze zaak niet bestuursrechtelijk maar strafrechtelijk afgedaan had moeten worden en dat de minister de bevoegdheid een boete op te leggen heeft verspeeld, door geen melding van de overtreding te maken bij het OM. Dat dit wel had moeten gebeuren volgt -onder andere- uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb), uit artikel 5:44 lid 2 van die wet.

Het CBb heeft nu besloten dat deze rechtsvraag door een grote kamer beantwoord moet worden. Een grote kamer behandelt zaken die voor de rechtseenheid van belang zijn. In zo’n grote kamer hebben rechters van alle hoogste bestuursrechtscolleges zitting. Ook wordt een zogenaamde conclusie genomen door een Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad. De zitting is op 27 maart 2017. De uitspraak zal naar verwachting enkele maanden daarna zijn. Zie voor meer informatie ook het nieuwsbericht op de site van het CBb, of neem contact op met mr. Baar.